מכרזים QA

רשימת המכרזים המתפרסמים מטעם הטלוויזיה החינוכית הישראלית QA

פתח הכל

מכרז 64/09: ראם בתאריך 7.12.10

געגכע

מכרז 64/09: ביצוע התקנות של ציוד אלקטרוני ותשתיות 1

בדיקה דני

מכרז 64/09: ביצוע התקנות של ציוד אלקטרוני ותשתיות 222

מכרז 64/09: ביצוע התקנות של ציוד אלקטרוני ותשתיות 333

מכרז 64/09: ביצוע התקנות של ציוד אלקטרוני ותשתיות 1

בדיקה דני

מכרז 64/09: ביצוע התקנות של ציוד אלקטרוני ותשתיות 1

מכרז 64/09: ביצוע התקנות של ציוד אלקטרוני ותשתיות 1

1  2
סגור